Colofon | Disclaimer

Ontwikkeling en realisatie:
Leo ten Have creatieve communicatie
Webdesign: Ferdi van Bindsbergen
SEO-manager: Joris Steverink

ABE1501 ©2015 LtHcc

Disclaimer

Ann Blommaart edelsmid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Ann Blommaart edelsmid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Ann Blommaart edelsmid. Ann Blommaart edelsmid behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Ann Blommaart edelsmid.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ann Blommaart edelsmid worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.